Những con số ấn tượng trong cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ

Năm 2021 và tám tháng đầu năm 2022, có 1.758 quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa; 3.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia…

Những con số ấn tượng trong cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ ảnh 1

Đinh Phương

Theo PLO

Tin Mới Nhất